Klik hier voor een verslag van de restauratie in 1954.
Klik hier voor een verslag van aanleg afsluitdijk.
Met dank aan Stichting Ald Makkum eo.

Historie:
Wat heeft de mensen van Piaam in het begin van de 12e eeuw bezield om hier te gaan wonen en er een kerk te bouwen?
Keer op keer heeft de Zuiderzee bij dijkdoorbraak het achterliggende land overspoelt. Maar dan was er altijd de kerk, hooggelegen op een terp, die een wijkplaats bood aan mensen en vee.
Geen wonder dat de mensen van Piaam gehecht zijn aan hun kerkje, dat een dergelijke rol heeft gespeeld in het leven van vorige geslachten. Het dorp telt slechts een klein aantal inwoners, dat er steeds in slaagde de kerk met zijn kloostermoppen in stand te houden.
De restauratie van 1954 werd feestelijk afgesloten op 21 oktober 1954 dankzij vele bijdragen van gemeenteleden, Rijk, sponsoren en in het bijzonder mag worden genoemd de heer Willem Visser, die zelfs Koningin Wilhelmina heeft bewogen om een bijdrage te verstrekken voor het kerkje te Piaam.
Klik hier voor de brief van Koningin Wilhelmina.

Oprichting van de Stichting:
Behoorde de kerk voorheen bij de kerkelijke gemeente Makkumc.a., op 12 juli 2012 werd een nieuwe stiching opgericht genaamd: Stichting Kerk en Toren Piaam, gelegen in de gemeente Súdwest Fryslân. Als doelstelling van de stichting, die eveneens eigendom werd van de Nicolaaskerk aan de Buren 21 te Piaam, de kerk te behouden, te restaureren en te exploiteren.
De kerk is aangewezen als een Beschermd Rijksmonument als bedoeld in de Monumentenwet 1988.

Restauratie 2015/2016:
Door de Stichting "Behoud Kerkelijke gebouwen in Friesland" is er een Periodiek Instandhoudingsplan opgesteld over de periode 2012-2017 voor de kerk met dakruiter. Dit instandhoudingsplan is ingediend bij de Rijksdienst met een subsidieaanvraag verzoek uit hoofde van de BRIM subsidie 2011. De totale begroting bedroeg voor het schip van de kerk € 48.663,- en toren € 46.274.-
De Rijksdienst heeft het subsidie verzoek in hun brief van 26 juni 2012 gehonoreerd. Totaal is ruim € 54.000,- BRIM subsidie ontvangen. Het restant van de kosten is gedekt door een bijdrage van de PKN Makkum, verkregen met de overdracht van de kerk naar de Stichting Kerk en Toren Piaam. Verder is een aantal fondsen aangeschreven waarvan een aantal onze aanvraag hebben gehonoreerd.
Het gehele dak van het schip van de kerk is vernieuwd met nieuwe platen hout waarop weer bestaande dakpannen zijn gelegd, verder zijn de dakgoten vernieuwd.
In de kerk is op een aantal plaatsen het stucwerk van de binnenmuren hersteld, is het verwarmingssysteem vernieuwd, een toilet en een keuken geplaatst en is het geheel, zowel binnen als buiten opnieuw geverfd.