ANBI

De naam van de instelling is:
Stichting Kerk en Toren Piaam.

Doelstelling van de stichting:
a. het in eigendom verwerven en vervolgens (laten) restaureren van de Nicolaaskerk aan de Buren 21 te 8756 JP Piaam, waardoor deze kerk in historische staat wordt gebracht en gehouden.

b. het (na restauratie) beheren, in stand houden en exploiteren van voormelde kerk, welke is aangewezen als Beschermd Monument als bedoeld in de Monumentenwet 1988.

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden onder nummer 55702074

Statutaire zetel: Piaam
adres: Buren 4
8756 JP  Piaam

Tel. 0515-232724
E mail: info@rinagro.nl

IBAN: NL87 RABO 0174 8763 94
RSIN/fiscaal nr. 8518.24.444

Bestuurssamenstelling:
R. Joustra (voorzitter en secretaris)
S. Stellingwerff (penningmeester)
J. Smink (bestuurslid)
J. Nota- van der Velde (bestuurslid)

Er is geen beloningsbeleid van toepassing op de werkzaamheden die de bestuursleden uitoefenen.

Het beleidsplan omvat alle zaken welke nodig zijn om de doelstelling van de stichting te realiseren.

Belangrijkste uitgeoefende activiteiten:
Het beschikbaar stellen van de kerk voor rouw-en trouwdiensten alsmede het openstellen  voor de landelijke Open monumenten dag.

Voor een financieel overzicht kunt u onderstaand op het gewenste boekjaar klikken.

Boekjaar 2014 Stichting Kerk en Toren Piaam

Boekjaar 2015 Stichting Kerk en Toren Piaam

Boekjaar 2016 Stichting Kerk en Toren Piaam

Boekjaar 2017 Stichting Kerk en Toren Piaam

Boekjaar 2018 Stichting Kerk en Toren Piaam

Boekjaar 2019 Stichting Kerk en Toren Piaam