Aktiviteiten

Nieuwe functie van het gebouw:
De kerk zal een bredere functie krijgen. Naast rouw- en trouwdiensten en bijzondere diensten, zoals diensten met Pasen en de kerstnachtdienst, zal de kerk dienst doen als expositie ruimte en voor culturele doeleinden. Wat de trouwdiensten betreft zal samenwerking worden gezocht met het restaurant “De Nynke Pleats” eveneens in Piaam. Wat de exposities betreft zijn er afspraken gemaakt met de kerk te Idsegahuizum. Hier zal de nalatenschap van ds. Noordmans, die vroeger in Piaam en Idsegahuizum predikant was, centraal staan.
Ook voor toerisme is het kerkje van belang gezien de historische bouwstijl.

Voor website Kerk Idsegahuizum klik hier.